Swiss Konkursy

Mobile apps
  • swisskonkursy01
  • swisskonkursy02
  • swisskonkursy03

Program “Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” to szereg działań realizowanych na przestrzeni pięciu lat (od października 2011 do grudnia 2016 roku) na terenie Województwa Świętokrzyskiego w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu z wykorzystaniem lokalnych zasobów i inicjatyw.

Program realizowany jest przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Sandomierzu we współpracy z Województwem Świętokrzyskim oraz Gminą Dwikozy. Działania prowadzone są w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który ma przyczynić się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej.

W ramach promocji Programu “Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” zostały przygotowane cztery konkursy. Strona swisskonkursy.pl jest poświęcona tymże konkursom.

Projekt został wykonany z wykorzystaniem frameworka Symfony 2, korzystając z PHP oraz HTML5.

Tags: #CMS, #CSS3, #HTML5, #PHP, #Responsive, #Symfony, #Web

  • Date: 05/04/2016
  • Client: Silver MB
  • Programing language: PHP
  • Framework: Symfony
  • Skills: Coding
SwissKonkursy.pl